content top
recent posts

Co to jest pieniądz?

Pieniądz jest to podstawowy środek wymiany, w procesie kupna-sprzedaży. Na pieniądz składają się trzy elementy. Pierwszym z nich jest jednostka pieniężna, kolejnym suma pieniędzy a ostatnim znak pieniężny. Pieniądze nie tylko...

Co to jest bankomat?

Bankomat jest to urządzenie, które pełni jedną podstawową funkcję- umożliwia wypłatę z konta środków pieniężnych za pomocą karty płatniczej (zawierającej np. mikroprocesor służący do identyfikacji konta. Poza tą główną...

Co to jest czek?

Czek jest pisemnym zleceniem wydania pieniędzy wydanym bankowi przez posiadacza rachunku osobistego. W realizacji czeku biorą udział dwie strony. Trasant-czyli wystawca czeku-osoba posiadająca konto i środki pieniężne na nim. Trasat-...

Co to jest karta płatnicza?

Karta płatnicza jest to narzędzie umożliwiające zdalny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Jest to instrument elektroniczny wydawany przez bank. Karty płatnicze możemy kategoryzować ze względu na różne czynniki....

Co to jest debet?

Pojęcie debetu można rozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze debet oznacza saldo ujemne na koncie, wynikające z wykorzystania większej ilości środków pieniężnych niż te, które się na nim faktycznie znajdowały. Drugi sposób...

Co to jest Rada Polityki Pieni...

Rada Polityki Pieniężnej jest to organ powołany w celu wykonania ważnych dla polityki pieniężnej kraju zadań. Jednym z tych zadań jest dbanie o stabilną i niską inflację. Jest to najważniejsze zadanie Rady. Powinna zbliżać się do...

Co to jest Komisja Nadzoru Fin...

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem, który nadzoruje rynek finansowy państwa. Komisja ta prowadzi nadzór bankowy, emerytalny, nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowy, nad instytucjami pieniądza elektronicznego, oraz nad drobnymi...

Co to są papiery wartościowe?...

Papiery wartościowe są to dokumenty świadczące o prawie majątkowym do przedmiotu tego dokumentu. Zgubienie lub zniszczenie dokumentu oznacza wstrzymanie prawa majątkowego aż do momentu gdy zgubiony dokument zostanie unieważniony....

Co to jest NBP?

NBP, czyli Narodowy Bank Polski jest to polski bank centralny. Jego siedziba znajduje się w Warszawie. NBP spełnia wiele ważnych dla państwa funkcji. Wspiera on politykę gospodarczą zarazem utrzymując stabilny poziom cen. Posiada on...

Co to jest obrót bezgotówkowy?...

Obrót bezgotówkowy polega na kontrolowaniu i transakcjach finansowych za pośrednictwem banku, bez bezpośredniego używania banknotów i monet. Może on przebiegać za pośrednictwem różnego rodzaju operacji bankowych. Po pierwsze za...